Interim management

Heeft u in de organisatie een verandering die in gang gezet moet worden of is er tijdelijk een vacature? Ik kan als ‘interimmer’ een oplossing bieden, bijvoorbeeld als aanjager, ervaringsdeskundige of gewoon door ondersteuning van medewerker(s).